Vyfrézování vašeho komínu pomocí naší profesionální frézy

Vyfrézování vašeho komínu pomocí naší profesionální frézy

Frézování komínů

Frézování komínů je účinnou metodou používanou při rekonstrukci komínů, která obnovuje a zvětšuje průměr komínového průduchu. Navrací mu tak dobrý tah. Ne každý komín je ale nutné frézovat. Přečtěte si, jak frézování komínů probíhá, kdy je nutné a kdy ho můžete vynechat.

 

Co je frézování komínu

Komín odvádí spaliny z kotle, krbu nebo kamen. Aby dobře plnil svoji funkci, musí mít správný tah. Pokud je komín zanesen, dochází k zanášení kamen a dehtování. Tím se zkracuje jejich životnosti.

Dobrý tah bude mít takový komín, který má dostatečný průměr průduchu. Časem dochází k jeho opětovnému zanesení. Frézování komínů tak představuje účinný technologický postup, který zvětšuje průměr komínu a navrací mu dostatečný tah. Po vyfrézování může být provedeno vložkování komínu.

Vyfrézovaný komín

Vyfrézovaný komín

Jak frézování komínu probíhá

frézování komínu se používá speciální komínová fréza, která uvnitř zbaví komín nánosů a rozšíří tak jeho průměr. Komín není nutné bourat nebo jinak upravovat. Bát se nemusíte poškození komínu ani nepořádku v bytě. Před prací jsou všechny otvory, kudy by mohl prach unikat, zakryté. Komínová fréza je konstruovaná tak, aby neporušila vnitřní stěny komínu.

 

 

Po frézování i vložkování komínu

K frézování a následnému vložkování komínu se lidé rozhodnou zpravidla ve chvíli, kdy mění způsob vytápění nebo rekonstruují dům. Frézováním komínu lze zvětšit prostor až o třetinu, což je v některých případech nutné při výměně tepelného zdroje. Při frézování zejména starších komínů může dojít k narušení spár. V takovém případě je třeba komín vyvložkovat.

Kdy je frézování komínu nutné

Frézování komínu má smysl ve chvíli, kdy potřebujete zvětšit jeho vnitřní průměr, především z důvodu lepšího tahu, instalujete spotřebič o vyšším výkonu nebo je váš komín netěsný a chcete provést jeho rekonstrukci vyvložkováním.

Vyfrézovaný komín je mnohem efektivnější!

Vyfrézovaný komín je mnohem efektivnější!

Jak objednat frézování komínu

Nevíte, zda se do frézování komínu a jeho vložkování pustit? Obraťte se na nás. Rádi s vámi zkonzultujeme možnosti frézování komínu, jeho vyvložkování nebo další úpravy a kominické služby.