Kominictví – Petr Luňák

Nabídka kominictví Revize komínů a spalinových cest Kontroly a čištění spalinových cest Stavby a montáže nových komínů Rekonstrukce komínů (frézování, vložkování) Poradenství a návrhy komínových systémů

Naše kominictví poskytuje profesionální služby. Objednat si u nás můžete revizi komínů, frézování komínů i vložkování komínů. Provádíme kompletní kominické práce, stejně jako návrhy komínů až po jejich samotnou realizaci, realizujeme prohlídky kotlů na pevná paliva i lokálních topidel. Pomůžeme vám také s nátěry střech nebo výškovými pracemi.

Nabídka kominictví

 • Revize komínů a spalinových cest
 • Kontroly a čištění spalinových cest
 • Stavby a montáže nových komínů
 • Rekonstrukce komínů (frézování, vložkování)
 • Poradenství a návrhy komínových systémů

Revize komínů a spalinových cest

K hlavní nabídce našeho kominictví patří revize komínů a komínových cest. Podle platné legislativy by revize komínů měla být provedena jednou za rok. Revize neboli kontrola komínu a spalinových cest zpravidla nezabere více než hodinu. Výsledkem takové revize je doporučení, zda je třeba komín vyčistit, případně opravit (frézování, vložkování). Kominík kontroluje stav komínu, který je posouzen podle normy ČSN. Tato norma určuje podmínky, za nichž může být komín provozován. Výstupem je revizní zpráva, kterou kominík po kontrole vystaví.

Čištění komínů a kouřovodů

Práce kominíka je většinou spojována s čištěním komínů. Není to jediná služba, kterou naše kominictví nabízí, ačkoli je velmi podstatná a našimi zákazníky využívaná. Na základě kontroly (revize) komínu může kominík doporučit vyčištění kouřovodů, které následně také může provést. Čištění komínů se řídí nařízením vlády. Do čištění spadá tzv. zprůchodnění komínu, odstranění vrstvy sazí a kondenzátů.

Rekonstrukce komínů

Zejména u starších staveb může dříve nebo později dojít k potřebě rekonstrukce komínu. Typicky se přistupuje k frézování komínu, kdy se zvětšuje jeho průměr. Následuje zpravidla vložkování komínu (používají se zejména nerezové, plastové nebo keramické vložky). Rekonstrukcí se zvyšuje průchodnost komínu a bezpečnost při vytápění. Podívejte se podrobněji na nabídku frézování komínu a vložkování komínu, které také provádíme.

Stavby nových komínů

K našim kominickým službám patří také návrhy a realizace nových komínů. Provádíme tedy stavbu a montáž kouřovodů. Připravíme pro vás návrhy vhodného komínového řešení, poradíme s výběrem materiálu a postavíme pro vás komín od A do Z.

Objednání kominických služeb

Zaujaly vás kominické služby z naší nabídky? Neváhejte se na nás obrátit! Rádi vám poradíme, rádi za vámi přijedeme. Kominické řemeslo je pro nás posláním!

Kominictví je řemeslo

Nabídka kominictví Petr Luňák je obsáhlá a kompletní. Kominictví chápeme jako tradiční řemeslo a stejně tak k němu přistupujeme. Na své práci si dáváme záležet a s pokorou následujeme odkaz našich předků. Náplní kominického řemesla je především čištění, kontrola a opravy komínů, kouřovodů a spalinových cest. Kominík je označení pro osobu, která kominické řemeslo vykonává. Jedná se o živnost vykonávanou ve vyšších výškách (proto není například vhodná pro lidi, kteří trpí závratěmi nebo epilepsií. Dle české legislativy je kominictví řemeslnou živnostní a k jejímu výkonu je tak nutná odborná způsobilost.

Kominické služby zahrnují

 • Čištění, kontrolu a zkoušení spalinových cest.
 • Vydávání zpráv o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty.
 • Provádění revizí spalinových cest a vydávání zpráv o revizi spalinové cesty.
 • Čištění a kontroly spotřebičů na paliva pevná, kapalná a plynná paliva.
 • Čištění a kontroly dalších spotřebičů (například pekařské nebo průmyslové pece).
 • Provádění prohlídek bezpečnostních zařízení a dalších příslušenství a komponentů spalinových cest.
 • Montáže, opravy a kontroly zařízení sloužících pro regulaci a optimalizaci komínového tahu.
 • Drobné opravy topných zařízení na pevná paliva a opravy kouřovodů a komínů.
 • Frézování a vložkování komínů.
 • Měření účinnosti spalování (komínové ztráty).
 • Tepelně technické výpočty spalinových cest.

Historie kominictví

Zajímá vás, jaká je historie kominictví? Pojďte s námi nahlédnout do dějin tohoto černého řemesla. Kominictví má poměrně dlouhou historii. Zatímco ještě na počátku novověku si lidé komíny vymetali sami, v 16. století už bylo kominictví považováno za odbornou profesi. Prvními kominíky v českých zemích byli Italové, kteří přicházeli jako tzv. mestkomináři. Například komíny v Praze v této době vymetal Tomáš Moniga z Lucernu, který měl monopol na vymetání všech komínů v Praze. Jeho příbuzný, Matěj De Martini, je dalším slavným kominíkem, který měl dokonce císaři Rudolfu II. dodávat speciální saze, které sloužily k alchymistickým pokusům. Zmínit musíme i slavný italský kominický rod Benoni, kde se kominické řemeslo dědilo přes 250 let.

Kominické cechy a organizace

 • Cech komínků pražských existoval už před rokem 1748.
 • Jednota kominických tovaryšů ku vzájemné podpoře vznikla v roce 1868.
 • Zemské společenstvo mistrů kominických v království Českém bylo založeno v roce 1896.
 • Do 50. let minulého století (resp. do zrušení živností) fungovala Jednota kominíků.
 • Nyní se kominíci sdružují v Cechu kominíků.

Legendy spojené s kominíky

 • Patronem kominíků je svatý Florián.
 • Kominíci podle lidových rčení přináší štěstí. Tak až uvidíte kominíka, přidržte si knoflík a něco si přejte. Nebo si na kominíka sáhněte.
 • Říká se také, že když nevěsta vidí kominíka ve svůj svatební den, přinese jí to štěstí.
 • Pořekadlo: A hned po Novém roce s novoročním přáním přichází i kominík, černý jak čert směje se bílými zuby do dveří a umouněnou rukou podává svůj veršovaný „vinš“.