Revize komínů

Revize komínů by měly mít pravidelné místo ve vašem kalendáři. Pravidelné kontroly a vyčištění komínů odborníky jsou důležité pro bezpečné vytápění. Zabráníte tomu, že při zatápění dojde k zahoření. Požáry komínů nejsou bohužel ojedinělé a vznikají v případě špatně vyčištěných nebo nefungujících komínů, které jsou poškozené. Objednejte si proto včas revizi komínu, která výrazně sníží riziko vznícení spalin a pomůže předejít otravám způsobeným oxidem uhelnatým.

Revize komínů a vyhláška

K revizi komínů se vztahuje vyhláška, jež vstoupila v platnost v roce 2011, zavedla nutnost pravidelné kontroly komínů. Zatímco na začátku přinesla vlnu nevole, po letech se ukazuje, že v tomto případě je legislativa smysluplná. Výrazně se totiž snížil počet požárů, které vznikají z důvodu špatně udržovaných a zanesených komínů.

Vyhláška vztahující se k revizi komínů stanovuje povinnost nechat jednou ročně zkontrolovat komín kominíkem. Pokud toto nařízení obejdete, nic se neděje. Stát nekontroluje, zda jste tak skutečně učinili. Když by ale spaliny v komínu vzplanuly, půjde celá škoda za vámi. Je proto moudré nechat jednou za rok, nejlépe hned po skončení topné sezóny, komín prohlédnout a případně vyčistit. Šetříte tak své peníze a jste ohleduplní ke svému majetku.

Povinnost revize komínů

Dle platné legislativy tedy existuje povinnost revize komínů. Kontrolou by měly projít všechny spalinové cesty. Nařízení ale počítá i s výjimkou – netýká se spalinových cest s volně stojícím komínem o vnitřním průměru průduchu 80 cm a se stavební výškou nad 60 M a se spotřebiči s výkonem nad 1 MW. Takovým parametrům odpovídají především velké komíny. Domácnosti by tedy měly – pokud nemají takto velký odvod spalin – své povinnosti dostát a nechat si revizi komínu provést. Už jen s ohledem na prevenci vzniku požáru.

Kdy provádět revizi komínu

Buď na jaře, po skončení topné sezóny, nebo na podzim, před jejím zahájením. Kloníme se především k jarním kontrolám komínu, protože máte dostatek času případné závady opravit přes léto a včas se připravit na novou topnou sezónu. Lidé zpravidla nechávají kontroly komínů na poslední chvíli a říjen nebo listopad tak patří u kominíků k nejvytíženějším měsícům.

Koho objednat na revizi komínu

Kominíka. Kvalifikovaného a s dostatečnou praxí. Pokud znovu odskočíme k legislativě, ta říká následující: „Kontrolu provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví.“ Kvalifikaci kominíka je možné snadno ověřit například na internetu nebo na stránkách Cechu kominíků.

Jak probíhá revize komínu

S kominíkem si dohodnete termín revize komínu. Prohlédne všechny části komínového systému a provede revizi požární bezpečnosti. Kontrola zabere zpravidla jednu hodinu. Kominík může doporučit vyčištění komínu a případná další opatření (drobné opravy, vyvložkování nebo frézování komínu). Na konci prohlídky vám vystaví zprávu o revizi komínu, kterou si uschovejte pro případné jednání s pojišťovnou. Samozřejmě, v případě požáru může tato zpráva shořet, ale u kominíka by měla být dohledatelná její kopie. Platnost této zprávy je jeden rok. Pokud hasiči při požáru zjistí závadu na komínu, jenž prošel revizí, jde zodpovědnost za kominíkem.

Vyčištění komínu

Při své návštěvě kominík může doporučit vyčištění komínu, to si můžete provést sami, nebo ho svěřit jiné kominické firmě. Záleží na vás a na dohodě. Zanesení komínu spalinami záleží na intenzitě vytápění a na zdroji tepla. Obecně platí, že při vytápění tuhými palivy je vyčištění komínu doporučováno až několikrát do roka.

Potřebujete revizi komínu?

Specializujeme se na revize komínů. Provádíme jejich kontrolu, čištění, frézování i vložkování. Zavolejte nám a domluvte si kontrolu komína včas.

 

Napište nám