Vložkování komínů

 

Samotná montáž komínové vložky

Samotná montáž komínové vložky

Vložkování komínů představuje osvědčenou rekonstrukci komínů, která vede ke zlepšení tahu a zvýšení bezpečnosti při vytápění. Zpravidla následují po frézování komínů. Vložkování komínů je vhodné při přechodu na nový typ paliva, výměně tepelného zdroje nebo v případě, že komín má špatný tah a v místnosti cítíte zápach spalin.

 

Rekonstruovat komín vložkováním?

Před rekonstrukcí komínu je vhodné nechat celou situaci posoudit odborníkem – zkušeným kominíkem. Expert by měl komín prohlédnout především nad střechou a v oblasti půdy, což jsou riziková místa. Důležitá je především otázka požární bezpečnosti. Výstupem takové prohlídky komínu by mělo být zjištění, zda je pro komín rekonstrukce (frézování a vložkování) vhodná a zda zvládne otřesy při frézování.

 

Samotná montáž komínových vložek

Samotná montáž komínových vložek

Při vložkování komínu je důležitý především průměr komínové cesty, který lze zvětšit právě frézováním komínu. Je logické, že po vyvložkování se průduch komínu zmenší, proto bývá předchozí frézování v některých případech nezbytné. Doporučujeme nepouštět se do rekonstrukce komínu vložkováním bez odborné konzultace. Odborný dohled a profesionální přístup je nezbytný, zvyšuje bezpečnost při vytápění a předchází vzniku nechtěných nehod, jako je požár.

 

Důvody, proč nechat vložkovat komín

 

Vložkování komínů

Vložkování komínů

Váháte, zda je váš komín vhodným kandidátem na vložkování? Proč byste se měli k podobné rekonstrukci odhodlat? Konečnou odpověď by vám měl v ideálním případě poskytnout kominík, který váš komín zkontroluje. Ke vložkování komínu je nutné přistoupit především v těchto případech:

 

 • Přecházíte na jiný druh paliva.
 • Váš komín má špatný tah.
 • Komínový průduch neodpovídá platným předpisům.
 • Kondenzát proniká do komínové stěny.
 • V místnosti cítíte zápach spalin.
 • Původní vložka v komínu je již nefunkční.
 • Instalujete spotřebič o větším výkonu.

Materiály pro vložkování komínu

Při vložkování komínu je možné použít hned několik druhů materiálů. Záleží především na stavu a stáří vašeho komínu nebo na způsobu vytápění. S výběrem materiálu pro vložkování komínu by vám měl rovněž poradit expert, se kterým stav komínu konzultujete. K základním druhům patří keramické, platové nebo nerezové vložky pro vložkování komínu. Vložky lze vybírat v různých velikostech a průměrech.

Při výběru komínové vložky je vhodné zohlednit několik parametrů. Kromě již zmiňované velikosti zvažte také objemovou hmotnost, nasákavost, pevnost v tlaku, odolnost proti spalinám a pochopitelně také plynotěsnost.

Materiály a druhy komínových vložek

 • Komín po rekonstrukci

  Komín po rekonstrukci

  Nerezové komínové vložky. Jsou v poslední době oblíbené při vložkování komínů. Vyrábí se z nerezové oceli, která je velmi odolná. Vyznačují se proto dlouhou životností. Výhodou je, že je lze použít pro všechny druhy paliva (včetně při vytápění kamny na tuhá paliva). Nerezové komínové vložky seženete v různých tloušťkách i průměrech (velikostech). Jejich nabídka na trhu se neustále rozšiřuje. Jsou také cenově dostupné.

 • Plastové komínové vložky. Představují relativně finančně nenáročné řešení vložkování komínu. Nejsou ale už tak univerzální jako vložky nerezové. Přesto mají své výhody: snadno se s nimi pracuje, vyznačují se dlouhou životností. Plastové komínové vložky jsou vhodné především pro kondenzační systémy (plynové kotle) s nízkou teplotou spalin.
 • Keramické komínové vložky. Patří k častým řešením. Mají dlouhou životnost a jsou univerzální, to znamená, že je lze použít při vytápění různými zdroji. Jsou odolné podobně jako nerezové vložky, ale cenově dostupnější. K jistým nevýhodám patří menší výběr na trhu (zejména rozměry).

Co zohlednit před vložkováním komínu?

Ještě než se do vložkování komínu pustíte, resp. si na tuto práci zavoláte odborníka, je třeba nechat komín prohlédnout a zkontrolovat spalinové cesty. To mimo jiné odpoví na otázku, jakou komínovou vložku zvolit (zda se do komína vejde, jaké parametry by měla splňovat, zda je nutné před montáží komínové vložky komín frézovat apod.).

Při kontrole aktuálního stavu komínu se kominík zaměří na jeho celkovou stabilitu a stav. Doporučí poté vhodný materiál pro vložkování – například nerezovou vložku, keramickou nebo plastovou. Při prohlídce komínu ho odborník také přeměří, například zjistí jeho průměr, délku spalinové cesty nebo počet vstupů kouřovodů apod.

Jak probíhá vložkování komínu?

Samotnému vložkování komínu zpravidla předchází jeho frézování. Následně se může přistoupit k montáži komínové vložky. U většiny komínů může být komínová vložka osazena bez větších stavebních úprav. Vložkování komínů představuje rychlý a cenově dostupný způsob rekonstrukce straších komínů. Po osazení komínu vložkou je docíleno požadovaných parametrů a zvyšuje se bezpečnost při vytápění.

Vložkování komínu tak představuje rozumnou investici, která vám může ušetřit spoustu starostí a peněz.

Kondenzační jímka

Bezpečnost by měla být při vytápění klíčovým parametrem. Věděli jste například, že při hoření sazí je teplota ohně uvnitř komínu až 1 200 °C? Takto vysokými teplotami jsou materiály uvnitř komínu namáhané. Proto je důležité vybrat kvalitní komínové vložky a stejně tak kvalitně je instalovat.

Legislativa a vložkování komínu

vložkování komínu se přistupuje především v případech přechodu na jiný zdroj vytápění. Ještě před tím, než je nový spotřebič uveden do provozu, musí být odborníkem vystavena příslušná revizní zpráva. Vyvložkování komínu je v některých případech nutností, aby vše odpovídalo platné legislativě.

Potřebujete vyvložkovat komín?

Zvažujete vyvložkování komínu? Nejste si jisti, zda je ve vašem případě nutné? Obraťte se na nás. Rádi vám poradíme a doporučení řešení pro váš komín.